מה זה בידיאסם? קריסטינה ליבריך עונה על שאלות הקשורות לנושא.